ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΑ

Η συσκευή Kimatur της Γερμανικής εταιρείας TUR GmbH αποτελεί μια υψηλής τεχνολογίας συσκευή κρουστικών κυμάτων, η οποία παρέχει στον επιστήμονα υγείας μια αξιόπιστη θεραπευτική λύση.

Η πρωτοποριακή επιλογή των υλικών των μεταλλικών κεφαλών του Kimatur επιτρέπει υψηλότερη μεταφορά ενέργειας στους ιστούς (σε σύγκριση με παρόμοιες συσκευές), με αποτέλεσμα την βαθύτερη επίδραση στους ιστούς και βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Βασικές ενδείξεις για την θεραπεία με κρουστικά κύματα:

  •  Πελματιαία απονευρωσίτιδα
  •  Άκανθα πτέρνας
  •  Επικονδυλίτιδα
  •  Ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώμου
  •  Τενοντίτιδα του υπερακάνθιου
  •  Μυϊκές κακώσεις
  •  Όλες οι τενοντοπάθειες
  •  Trigger points
  •  Βελονιστικά σημεία
  •  Αισθητική