Τα μαγνητικά πεδία γίνονται από τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών συσκευών. Το μαγνητικό πεδίο δημιουργεί δυναμικές γραμμές πάνω στο σώμα και αυτές δημιουργούν ένα ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα που επιδρά στους μύες και στο νευρικό σύστημα. Έτσι, επιτυγχάνεται αύξηση της αγγείωσης - αιμάτωσης και βελτίωση της ελαστικότητας της κυτταρικής μεμβράνης.