Μέσω της συσκευής πρεσσοθεραπείας, δημιουργείται λεμφική παροχέτευση που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οιδήματος σε μετατραυματικό και μετεγχειρητικό στάδιο.