ΟΣΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ

Ο όρος οστικό οίδημα αναφέρεται συνήθως σε περιοχές εντοπισμένης οστικής ευαισθησίας μετά από τραυματική βλάβη όπου ακτινολογικά δεν καταγράφεται κάταγμα. Μέσω της μαγνητικής απεικόνισης (MRI) το οστικό οίδημα αναγνωρίζεται σαν εστιακό σήμα ανωμαλίας στον υποχόνδριο οστικό μυελό ως επι εικόνας οιδήματος του μυελού χωρίς διάσπαση του παρακείμενου φλοιού ή του υπερκείμενου αρθρικού χόνδρου.

Έμφαση και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρχική βλάβη ενός οστικου οιδήματος διότι αν δεν γίνει η πλήρη αποφόρτιση - αποκατάστασή του και συνεχίσει να δέχεται αθροιστικά φορτία μπορεί να οδηγήσει σε καταγμα ανεπάρκειας του υποχονδριου οστού (Subchondral Insufficiency Fracture - SIF).

Η θεραπευτική διαχείριση συνήθως σε ενα οστικό οίδημα είναι συντηρητική στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και ο μαγνητικός διεγέρτης BTL - 6000 Super Inductive System Elite αποτελεί ίσως την καλύτερη επιλογή ως ένα φυσικό μέσο αντιμετώπισης αυτής της συνθήκης. Ο μαγνητικός διεγέρτης παράγει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο ύψους 2,5Tesla με άμεση επίδραση στους βιολογικούς ιστούς. Η βασική της λειτουργία είναι η δράση επί των υγρών. Με μηχανικό τρόπο έχει άμεση επίδραση στην απομάκρυνση του οιδήματος και της φλεγμονής, καθότι το «υγρό» είναι διαμαγνητικό υλικό και απωθείται με την εφαρμογή της συσκευής, λαμβάνοντας χώρα το Διαμαγνητικό φαινόμενο.

Η ενδογενής βιοδιέγερση που πραγματοποιείται στους ιστούς με τη χρήση της συσκευής είναι ο δεύτερος τρόπος που συμβάλει στην ανάπλαση του ιστού και την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Κλινικά αποδεδειγμένη μέθοδος η οποία με βάση την κλίμακα αξιολόγησης πόνου τα αποτελέσματα δείχνουν πως το 87% των συμμετεχόντων παρουσιάζουν μετά απο 5 με 10 θεραπείες μείωση του πόνου χάρη στο υπέρ επαγωγικό σύστημα της BTL.