ΡΗΞΗ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ

Πρόκειται για ρήξη ενός τένοντα του ώμου. Ο υπερακάνθιος είναι ο πιο ευάλωτος εξ’ αυτών και συχνά γίνεται ρήξη του τένοντά του. Μετά την διάγνωση του βαθμού της ρήξης του τένοντα από ορθοπαιδικό ιατρό με κλινική και απεικονιστική εξέταση αποφασίζεται αν θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά η συντηρητικά. Η συντηρητική αντιμετώπιση διαρκεί δύο με τρεις μήνες με σκοπό την μείωση της φλεγόμενης πόνου και ανακτήσεις της κινητικότητας της αρθρώσεις μέσω ασκήσεων ενδυνάμωσεις των μυών του στροφικού πετάλου. Κατά την χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται αποκατάσταση του τένοντα από τον χειρούργο ορθοπαιδικό και στην συνέχεια ξεκινά πρόγραμμα αποκατάστασης του χειρουργικού ώμου διάρκειας τεσσάρων μηνών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση αυτού.